Obraz Bez tytułu

Ten dość duży obraz olejny (125×100 cm) ma swoją wewnętrzna opowieść i nadanie mu tytułu, moim zdaniem, byłoby odebraniem widzom, którzy go ogladają okazji do snucia własnych skojarzeń, własnych historii. Więc – obraz Bez tytułu pełen opowieści 🙂